חנות תדמית

"אדם בעמלו" פיתוח ארגוני / ניצן בן-זאב

נבנה ע"י זולטק גרופ

יועצת ארגונית, מנחה ומרצה במכללת אורנים בתכנית להכשרת מנהלי בתי ספר  של מכון אבני ראשה.

הובלה של האנשים שלצידך לתוצאות מעולות, תוך חדוות עמל, מציאת משמעות ושמחה בפועלם.